საგზაო ნიშნები, საგზაო ნიშნის დამზადება, საგზაო ნიშნის მონტაჟი.

ჩვენ მიერ შესრულებული ანალოგიური პროექტები

 

ინდივიდუალური საგზაო ნიშნები

 

დასამზადებებლი მასალები:

  • არაკალი ინჟინერ-გრეიდი;
  • არაკალი დაიმონდ გრეი პრიზმატიკი;
  • გალვანიზირებული მილი;
  • სამონტაჟო აქსესუარები.

 

საგზაო ნიშნების დამზადება-მონტაჟის მომსახურები: მიმთითებელი საგზაო ნიშნები, დამატებითი ინფორმაციის საგზაო ნიშნები, შუქნიშნის მანიშნებლები, პრიორიტეტის ნიშნები, ამკრძალავი ნიშნები, სერვისის ნიშნები, მაფრთხილებელი საგზაო ნიშნები.

 

* საგზაო ნიშნების დამამზადებელი საწარმო.

 

 

P.S.

 

 
  

  

 

 

 
 


Created MRG computers